4 nové realizácie za mesiac september

September bol veľmi bohatým z pohľadu realizácií. Hrdo môžeme povedať, že tento mesiac bol pre nás veľmi úspešný, nakoľko v priebehu jedného mesiaca sa nám podarilo vytvoriť vizuálne návrhy a následné realizácie všetkých našich projektov. Umiestnené diela sa pýšia na štyroch rôznych miestach a tými sú: Komárno, Dubňany, Obišovce a Plavé Vozokany.

V Komárne na miestny cintorín pribudol obojstranné kolumbárium. Rovnako bol osadený obojstranné kolumbárium aj v Obišovciach. Dve urnové steny boli nainštalované v Dubňanoch. A štvrtým miestom našich realizácií sú Plavé Vozokany, kde sme dielo dodali v podobe  jednostranného Kolumbária.