Valné zhromaždenie Združenia pohrebníctva v Českej republike

V dňoch 24. – 25.3.2023 prebiehalo valné zhromaždenie Združenia pohrebníctva v Českej republike. My sme boli jeho súčasťou a urnový systém MODU-AL priniesol množstvo odpovedí na otázky účastníkov. Akcia, ktorá sa konala v Ledči nad Sázavou bola plná pozitívnej energie a niesla sa v znamení príjemnej atmosféry.

Okrem spoločenského večera sme mali možnosť zúčastniť sa aj na kontraktačných trhoch, kde sme stretli mnoho odborníkov v oblasti pohrebníctva. Bola to pre nás skvelá  príležitosť zdieľať s nimi názory, skúsenosti a novinky v oblasti. Veľmi si vážime, že sme mohli byť súčasťou tohto vynikajúceho fóra, ktoré nám umožnilo byť informovaní o najnovších trendoch a technológiách v pohrebníctve.

Teší nás, že sme mali možnosť odprezentovať naše produkty a služby, a tým sa podieľať na diskusii o tom, ako sa segment pohrebníctva prispôsobuje potrebám zákazníkov.

Veríme, že podujatia aké sme absolvovali aj v Českej republike, nám umožnia vytvoriť ďalšie spolupráce, čo nás posunie k ešte vyššej kvalite služieb v oblasti pohrebníctva.