Doba klasických cintorínov sa končí

Rôzne tvary pomníkov, zanedbané staré hroby či estetický nesúlad na cintorínoch. Toto je dlhodobá realita slovenských cintorínov, ktorá sa však vplyvom zmeny životného štýlu, nárokov verejnosti ale aj nedostatku hrobových miest začína pomaly meniť. Zabudnúť by sme nemali ani na finančný aspekt. Nie len vo svete ale aj na Slovensku sa začína meniť koncept cintorínov. Nadmerné množstvo odpadov núti aj samosprávy riešiť problém, ktorý sa najviac prehlbuje počas „Dušičiek“. Riešením v posledných rokoch je budovanie urnových hájov či parkov. Ľudia dávajú prednosť práve návšteve prírodných parkov, kde chcú zaspomínať na svojich blízkych. Preto vznikajú rôzne varianty urnových hájov, ktoré sú starostlivo navrhnuté. Viacerí odborníci z oblasti pohrebníctva, správcovia cintorínov ale aj krajinní inžinieri sa zhodujú spoločne na tom, že vízia urnových párkov či hájov, je práve tým správnym smerom, akým by sa mali samosprávy uberať. Apelujú nie len na šetrenie miesta na cintorínoch, ale aj na ekologický prínos a v neposlednom rade aj na nový dizajn. Cieľom je vytvoriť zelené urnové parky, ktoré budú pozostávať z nenáročnej zelene, ktorá po celý rok vytvorí harmonické miesto spomínania na zosnulých. Pre jednotné koncepty cintorínov v súlade s prírodou priniesla novozámocká firma AMV dôstojný Urnový systém MODU-AL. Aká je v súčasnosti situácia na cintorínoch a kam smerujú nám porozprávala vedúca Katedry krajinného a záhradné inžinierstva na SPU v Nitre Ing. Denisa Halajová, PhD.

//Urnový systém MODU-AL prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom. Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrhu, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.//

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https:// https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/