Ekológia je trendom aj na cintorínoch

Tony plastových kahancov, sviečok či umelých kvetov zaplavujú každoročne cintoríny najmä v období „Dušičiek“. Veľké množstvo odpadov následne zaťažuje nie len životné prostredie ale aj peňaženky samospráv. Hoci niektoré obce umiestnili na cintoríny kontajnery na separovaný zber, občania nie sú pri triedení odpadu dôslední. Často krát však daný odpad už ani nie je možné recyklovať. Druhotné triedenie už raz vyseparovaného odpadu zvyšuje nákladovosť a znižuje príjem za vyseparované časti odpadu. Čoraz viac sa však mení vnímanie ľudí a postupne vyhľadávajú iné spôsoby pochovávanie zosnulých, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Trendom v zahraničí sa stáva budovanie urnových hájov či domov.  V blízkej budúcnosti sa tak dá očakávať nárast záujmu o vytvorenie urnových hájov. Ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú alternatívy plastových kahancov, sviečok či ozdôb.

S unikátnym a komplexným riešením 21. storočia prišiel novozámocký výrobca náhrobných doplnkov spoločnosť AMV, ktorá v roku 2019 vytvorila Urnový systém MODU-AL. Dôstojný urnový systém šetrí životné prostredie viacerými spôsobmi. Keďže klasické plastové sviečky nahrádzajú elektrické lampáše a sviečkové LED moduly, spomínanie na blízkych naberá úplne iný, ekologický rozmer. Keďže LED sviečkový modul funguje na princípe automatu umožňuje nie len znížiť množstvo plastových sviečok na cintorínoch, ale zároveň prináša danej samospráve príležitosť zozbierať financie na rozvoj a údržbu cintorína. Svoje miesto si postupne v rámci cintorínov začínajú nachádzať aj nové technológie, ktoré rovnako prispievajú k znižovaniu odpadov na cintoríne. Namiesto klasického zapálenia sviečky, máte možnosť zasvietiť elektrickú sviečku na urnovom hrobe prostredníctvom špeciálnej aplikácie vo vami zvolenom čase. Novinkou je aj využívanie solárnych panelov. S nadmerným množstvom odpadu zápasia mnohé samosprávy, výnimkou nie je ani novozámocký cintorín. Pozrite si naše video.

Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z  typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom.  Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrh, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https://https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/