MODU-AL prináša moderné technológie na cintoríny

Vývoj technológii neobišiel ani cintoríny, okrem virtuálnych cintorínov je novinkou aj možnosť spomenúť si na zosnulých aj prostredníctvom zapálenia sviečky cez mobilnú aplikáciu. Je tak vo vašich rukách, kedy sa rozhodnete, aby sa rozsvietila sviečka na urnovom hrobe vášho zosnulého bez toho, aby ste museli vyjsť z domu. S novinkou prišla firma AMV Slovakia, ktorá vytvorila moderný Urnový systém MODU-AL, ktorý kompletne mení doterajší pohľad na cintoríny. MODU-AL prináša nový spôsob uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z niekoľkých typových riešeniach: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium – Urnový dom / hrobka. Veľkou výhodou je rýchlosť a čistota montáže, ktorá sa dá zvládnuť behom pár hodín. Jedným z prínosov je aj fakt, že do každej bunky z urnového systému je privedená elektrická energia- a práve tá umožňuje zvoliť si konkrétny čas, kedy sa sviečka rozsvieti a ako dlho bude svietiť. Táto alternatíva tak dokáže riešiť problém či už z pohľadu nedostatku času alebo veľkej vzdialenosti od cintorínov pre mnohých ľudí. Ide teda o naozaj originálny, pohodlný, ekonomický ale aj ekologický spôsob, akým je možné si uctiť pamiatku zosnulých.

Ďalšími ponúkanými technológiami, ktoré šetria životné prostredia od MODU-ALU sú sviečkové LED moduly. Ide o tzv. automaty na sviečky, ktoré fungujú na princípe vhodenia mince a následného rozsvietenia sviečky. Čím sa vlastne znižuje množstvo plastových sviečok a zároveň majú možnosť samosprávy získať financie na rozvoj a údržbu svojich cintorínov. K dispozícii je aj využívanie solárnych panelov. Výhodou moderných technológii, ktoré priniesol MODU-AL nie len úspora času, financií ale v neposlednom rade aj šetrenie životného prostredia. Dá sa predpokladať, že nové možnosti uctievania pamiatky zosnulých sa v dnešnej uponáhľanej dobe, keď ľudia nemá veľa času a často krát sú vzdialení od cintorínov budú v budúcnosti vo veľkej miere využívať. Moderné technológie sa preniesli do našich služieb aj v rámci nového lepeného písma, ktoré dokáže na pomník za krátky čas umiestniť naozaj každý. Ako to v praxi vyzerá si máte možnosť pozrieť v našom videu.

Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z  typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom.  Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrh, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https://https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/