Návrh a stavba Urnového hája v Nových Zámkoch

Výstavba Urnového hája v Nových Zámkoch je výnimočná tým, že sa prezentuje zložením urnového systému Smart MODU-AL. Je to jedinečná komplexná realizácia novodobej cintorínskej architektúry.

 

Budovanie kompletného Urnového hája nám trvalo 16 dní.  Práca spočívala v odstránení zeminy, nanosením drte, betonáže na uloženie zámkovej dlažby. Následne sme osadili 20 solitérov a 10 kolumbárií.

 

Na záver sme poctivo vyberali sezónu zeleň, ktorá sa bude celoročne podieľať na dotváraní estetickej atmosféry.

 

K dispozícií máme aj časozber, ktorý zobrazuje celú realizáciu Urnového hája Dominum.