Prvý komplexný Urnový háj MODUAL na Slovensku je v Nových Zámkoch

Narastajúci počet kremácií, nedostatok miest na pochovávanie zosnulých do zeme a mnoho ďalších otázok. Toto je problematika, ktorá sa každým rokom skloňuje v spojení s cintorínmi čoraz častejšie a obzvlášť v období dušičiek. Mesto Nové Zámky sa preto rozhodlo, že túto problematiku chce riešiť a  vyhlásilo  obchodnú verejnú súťaž  na vybudovanie urnového hája na miestnom cintoríne.

Do súťaže sme sa zapojili s  návrhom, ktorý  výberovú porotu presvedčil a uspeli sme. Riešenie Urnového hája Dominum sme vytvorili tak, aby spĺňal všetky požiadavky užívateľov, prevádzkovateľa a mesta. Rieši všetky problémy súčasnej doby na cintorínoch, ako je nadmerné množstvo odpadu, nedostatok  miest na pochovanie zosnulých, neestetický nesúlad hrobov, či menej času na starostlivosť o pomníky.

Našim cieľom bolo vytvoriť nový pohľad na spôsob uctievania si svojich blízkych zosnulých a pridať  návšteve cintorína jedinečný charakter malého uzatvoreného priestoru. Poskytnúť pocit zosúladenia harmónie a pokoja pri uctievaní svojich blízkych zosnulých s vysokými nárokmi na esteticky vzhľad a funkčnosť.

Výsledkom je komplexný urnový háj  prezentujúci novodobú cintorínsku architektúru, ktorý kladie  dôraz na kvalitu, dlhotrvácnosť a ekológiu.