Súčasné problémy na cintorínoch

Preplnené a neesteticky pôsobiace cintoríny. Nedostatok miesta pre rozširovanie existujúcich cintorínov a problémy s tým súvisiace ako aj každoročný nárast kremácií vedie predstaviteľov samospráv k závažnej otázke. Ako vytvoriť nové miesta na cintoríne, ak ho nie je už kam rozširovať? Ako uspokojiť narastajúci dopyt po urnových hroboch? Dlhé roky bolo pochovávanie zosnulých do zeme najpoužívanejším spôsobom. Za desiatky rokov zaplnili cintoríny náhrobné kamene rôznych tvarov či rozmerov, čím vznikli cintoríny bez jednotného konceptu. Každoročne však narastá počet kremácií zosnulých, čím sa postupne zvyšuje aj záujem o využívanie urnových stien, ktoré však tiež už po desiatkach rokoch nespĺňajú súčasné požiadavky. Viaceré prevažne veľké mestá momentálne riešia ako pristúpiť k problémom s nedostatkom hrobových miest. Niektorí sa rozhodujú či využiť zostávajúce miesto iní uvažujú nad vytvorením nového cintorína, čo je však spojené s veľkým množstvom problémov, ktoré sa často neriešia ľahko. Trendom sa vo svete ale pomaly aj u nás stáva budovanie urnových domov/ hájov. Novozámocký výrobca náhrobných doplnkov prišiel s riešením, ktoré správcom cintorínov nielen výrazne pomôže, ale navyše je veľmi estetické a posunie výzor cintorína na vyššiu úroveň. Súčasné problémy cintorínov by mohol vyriešiť modulárny Urnový systém MODU-AL. Ten zabezpečí estetiku, funkčnosť a čistotu línií. V porovnaní s nákladmi pri betonáži urnových stien ide o značne nižšiu finančnú náročnosť. Urnový systém dokáže využiť existujúce miesta na cintorínoch so zameraním aj na ekonomiku v prepočte hrobov na m2 , lebo tento pomer je 10:1.

 

//Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z  typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom. Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrh, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.//

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https://https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/