Urnový systém MODU-AL – Nový pohľad na cintoríny

Nedostatok voľný miest na cintoríne, nadmerné množstvo odpadu, estetický nesúlad hrobov či menej času na starostlivosť o hroby zosnulých. Na všetky tieto problémy máme jednoduchú odpoveď- Urnový systém MODU-AL. Prinášame úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste doteraz zvyknutí. Moderný urnový systém slúži na dôstojné uloženie urien s pozostatkami zosnulých, ktorý zároveň posúva cintorínsku architektúru na vyššiu úroveň. Spomínajte na svojich blízkych na estetickom a harmonickom pietnom mieste – z úcty k vašim zosnulým. Urnový systém ponúkame hneď v niekoľkých možných riešeniach, ktoré je možné prispôsobiť vašim požiadavkám. Ponúkané varianty pozostávajú z hliníkových konštrukčných prvkov, ktoré sú obkladané prírodným kameňom alebo iným materiálom. Variabilita systému umožňuje vytvárať rôzne alternatívy pri tvorbe jednotlivých zoskupení a tvarov. Pomocou vizuálnych návrhov a skúsených architektov, dokážeme vytvoriť dôstojné, estetické miesto posledného odpočinku zosnulých, ktoré sa stane výnimočným miestom spomínania na zosnulých. Dokážeme vyhovieť aj tým najnáročnejším predstavám. Unikátny urnový systém prináša viacero výhod. Vyrieši vám efektívne rozširovanie cintorínov ale aj využitie existujúcich miest, prináša ekologický prínos z pohľadu znižovania množstva odpadu na cintoríne, dôležitá je aj rýchlosť a čistota montáže, ktorá dá zvládnuť v priebehu pár hodín. Ide o najekonomickejší systém na jednotku plochy. Na dotvorenie harmonicky pôsobiaceho cintorína máme pre vás okrem jednotlivých komponentov Urnového systému MODU-AL aj komplexnú ponuku kvalitných doplnkov ako lepené písmo, vázy, lampáše, kríže a ďalšie. Viac sa dozviete na https://modual.eu/doplnky/.  Komplexnosť ponuky dotvára aj bohatý mobiliár systému, ktorý tvorí stojan na kvety, modul na pálenie sviečok, automat na sviečky, vázy a kvetináče, navigačné tabule, lavičky, osvetlenie a ďalšie predmety. O zmenách v rámci pochovávania, vnímania ľudí ale aj o budúcnosti cintorínov nám povedal viac predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. Pozrite si naše video.

Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z  typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom.  Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrh, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https://https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/