Urnový systém MODU-AL – reportáž

Klasické, pomníkmi preplnené cintoríny postupne nahrádzajú ekologickejšie a estetickejšie varianty. Súčasným trendom, ktorý je odpoveďou na narastajúci počet kremácií, nedostatok miest na cintoríne či na veľké množstvo odpadu, je budovanie urnových hájov a kolumbárii (urnových stien). Práve tie by mali byť v súlade s prírodou a ochranou životného prostredia.

Ako jeden z najväčších výrobcov náhrobných doplnkov vám ponúkame unikátne riešenie, ktoré posunie súčasný stav vášho cintorína na vyššiu, praktickejšiu úroveň a zároveň vám vyrieši aj viaceré problémy.

Dovoľte nám predstaviť vám Urnový systém MODU-AL, ktorý je časovo a finančne výhodnejší ako náročná betonáž urnových stien. Modularita systému umožňuje vytvárať rôzne veľkosti a tvary zoskupení. Vybrať si môžete  z piatich typových riešení: urnová schránka, urnový hrob, solitér, kolumbárium a urnový dom. Ponúkané varianty pozostávajú z hliníkových konštrukčných prvkov, ktoré sú obkladané prírodným kameňom. Ide o vysokokvalitné materiály, ktoré nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Na dotvorenie harmonicky pôsobiaceho cintorína máme pre vás okrem jednotlivých komponentov urnového systému aj komplexnú ponuku kvalitných doplnkov a bohatý mobiliár. Vďaka vopred pripraveným vizuálnym návrhom, dokážeme vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám. Dokážeme využiť každé existujúce miesto na cintoríne alebo splníme vašu predstavu o novom, dôstojnom a elegantnom cintoríne. Nový cintorín vám navrhneme a zrealizujeme komplexne.

//Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z  typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom. Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrh, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.//

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https: // https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/