Trendovi u svijetu

Trenutni trendovi brinu o dostojanstvenom počinku koji nije zasnovan samo na stvaranju „najvećeg” groba. Groblja stvaraju mjesta počinka, a ne samo grobnicu. Naš cilj je stvoriti park koji će odisati harmonijom i dostojanstvom, kako bismo i poslije smrti bili zbrinuti.

Postupni prelazak s „velikog” groba koji zauzima puno prostora, financijski je zahtjevan, nasuprot modularnom sustavu zida urni koji zahtijeva manje prostora i ulaganja (po grobnoj jedinici).