Hovorilo sa o nás

Dňa 31. januára bola odvysielaná reportáž na televízií Markíza, kde v spojitosti s aktuálnou pandemickou situáciou a vysokým počtom úmrtí bol spomenutý aj Urnový háj v Nových Zámkoch, ako možná alternatíva riešenia nedostatkov miest na pochovávanie.