Nedostatok miesta na cintorínoch komplikuje situáciu