Stan obecny

Zmiana stylu życia a opieka nad grobami

Aktualny styl życia, a także zwiększona migracja młodzieży, sprawia iż ludzie, czy to studiujący, czy pracujący, również są zmuszeni myśleć o tym kto będzie dbał o nagrobki w przyszłości w czasie ich nieobecności

- modułowy system kolumbariów zapewnia prostszą, szybszą i mniej wymagającą fnansowo opiekę nad grobem

Brak przestrzeni

Cmentarze stają się przepełnione. Znaleźć wystarczającą ilość ziemi i odpowiednie miejsce na grób są w większości problemem dla miast i wsi.

- możemy znaleźć i zarezerwować miejsce na cmentarzu, na którym możemy umieścić modułowy system dla urn

Układ obecnych grobów (bez planu zagospodarowania)

Różne wymiary, kształty oraz ułożenie grobów sprawiają wizualne zamieszanie na cmentarzach. Każdy chcąc mieć inny grób, używa stylów, które moglibyśmy nazwać bez smaku. Takie rozwiązania, patrząc na większość dzisiejszych cmentarzy, nie tworzą harmonii.

- modułowy system kolumbariów zapewnia estetykę i funkcjonalność

Koszty

Wymagania dotyczące montażu nowych grobów są kosztowne. Nie chodzi tylko o brak przestrzeni, ale także o konieczność budowy infrastruktury wymagającej wysokich nakładów fnansowych.

- Modularny system kolumbariów oferuje wykorzystanie istniejących lokalizacji na cmentarzach, szczególnie jeżeli chodzi o ilość miejsc pochówku na m2, ponieważ ten stosunek wynosi 10: 1