Światowe trendy

Obecne trendy bazują się na godnym odpoczynku, który nie opiera się wyłącznie na stworzeniu możliwie największego grobu. Cmentarze wyglądają jak miasta a nie groby. Naszym celem jest stworzenie parku, który oddycha harmonią i godnością, tak aby po śmierci można było łatwiej o nas zadbać.

Stopniowe zmiany z tradycyjnego grobu, który zajmuje dużo miejsca i jest kosztowny w stosunku do systemu modułowego na kolumbaria o rozwiązaniu przestrzennym są mniej wymagające fnansowo.