Schránka na hrob

Vďaka systému MODU-AL dokážeme vytvoriť ďalšie hrobové miesto na už existujúcom hrobe bez toho, aby bolo potrebné hrob otvárať.

Konštrukcia umožňuje vyskladať najmenší segment zo širokej škály produktov. Do takejto schránky sa dá pohodlne vložiť plastová urna. Kameň je možné prispôsobiť už existujúcemu hrobu.

V porovnaní so zaužívaným spôsobom dopĺňania písma na náhrob- né kamene, je tento systém jednoduchší a efektívnejší. Taktiež je možné „dopĺňať” hrobové miesto napriek tomu, že hrob už je kapacitne vyťažený.