Súčasný stav

Zmena životného štýlu a starostlivosť o hrobové miesta

Dnešná doba je všeobecne uponáhľaná a máme pocit, že čas plynie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Mladí ľudia vidia život a budúcnosť inými očami ako ich rodičia a starí rodičia.

Majú možnosť študovať, pracovať a žiť za hranicami. Domov sa vracajú sporadicky a na kontakt so svojimi najbližšími využívajú väčšinou vymoženosti dnešného počítačového sveta.

Svojich príbuzných a blízkych majú stále rovnako radi, ale diaľka a povinnosti im nedovoľujú aby sa dostali domov tak často, ako by bolo potrebné. 

Postupne sa zamýšľame nad tým, kto a ako bude udržiavať dnešné veľké hroby na cintorínoch, tak aby boli stále v poriadku? Aby neboli opustené, neupravené a nedôstojné pre pochovaných príbuzných? Ako riešiť dopad zmeny životného štýlu, úctu k pozostalým a povinnosti súvisiace s hrobovým miestom?

Riešenie týchto otázok ponúka naša firma.

- modulárny urnový systém, ktorý vyžaduje minimálnu starostlivosť a náklady zo strany pozostalých a maximálny výsledný efekt

Nedostatok miesta na pochovávanie

Cintoríny sú čoraz viac preplnené. Pre mestá a obce vzniká reálny problém ako rozšíriť jestvujúce cintoríny alebo kde získať nové pozemky vhodné na hrobové miesta?

S touto otázkou a problémom sa naša firma stretáva často pri komunikácií so správcami cintorínov.

- na cintorínoch dokážeme nájsť a vyhradiť miesto na umiestnenie modulárneho urnového systému, ušetriť tak množstvo plochy a poskytnúť dostatok miest na urnové schránky

Usporiadanie hrobov v súčasnosti (bez „urbanistického plánu“)

Pohľad na dnešné cintoríny a pocity z nich sú často zmiešané. Neusporiadanosť, rôzne rozmery a tvary hrobov, úzke priestory medzi hrobmi, ba až nepriechodnosť, spôsobujú vizuálny zmätok a problém dostať sa k určitému hrobu.

Ďalším fenoménom súčasnosti je, že ľudia chcú pri stavbe hrobu svojim blízkym niečím vyniknúť nad hrobmi okolo. Vzniká tak cintorín bez koncepcie, s množstvom hrobov, ktoré vytvárajú nevkusný vzhľad a disharmóniu.  

- modulárny urnový systém poskytne estetický vzhľad, funkčnosť, čistotu línií, ľahký prístup k urnovému miestu a možnosť príjemne upraveného okolia

Finančná náročnosť

Zabezpečenie nových pozemkov a priestorov na hrobové miesta zaťažujú mestá a obce nezanedbateľnými nákladmi. Musia riešiť nie len nedostatok vhodných plôch, ale aj vybudovanie finančne náročnej infraštruktúry.

- modulárny urnový systém dokáže efektívne využiť miesto na existujúcich cintorínoch a z ekonomického hľadiska podstatne znížiť náklady na m2 v pomere 10:1