Trendy vo svete

V zahraničí sa trendy v cintorínskej architektúre zameriavajú na dôstojný odpočinok zosnulých. Neriešia a nestavajú tam veľké hroby, skôr šetria miestom a poskytujú väčšie množstvo „hrobových jednotiek“ na cintoríne. Cintoríny sa podobajú udržiavaným parkom, z ktorých cítiť pokoj a harmóniu.

Našim cieľom je uberať sa týmto smerom, vytvoriť na cintoríne miesta, ktoré dýchajú rovnováhou a pokojom. Miesta ktoré budú vždy upravené a hodné dôstojného odpočinku našich blízkych.

Pre ilustráciu uvádzame postupný vývoj na cintorínoch od veľkého hrobu, ktorý je náročný na priestor a finančné prostriedky až po systém modulárnych urnových stien, ktoré sú priestorovo a finančne menej náročné v prepočte na jednu „hrobovú jednotku“.