Slovenský výrobca kolumbárií MODU-AL

Zúčastnili sme sa medzinárodnej konferencie pohrebných služieb na Slovensku. Organizovaná bola Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, ktorá sa konala v Bratislave. Na tejto významnej udalosti sme mali príležitosť prezentovať naše najnovšie produkty v oblasti kolumbárií a náhrobných doplnkov.

Inovatívne riešenia MODU-AL zaujali široké spektrum návštevníkov vrátane profesionálov z pohrebného priemyslu ale aj odbornú verejnosť.

Konferencia nám poskytla priestor na zdieľanie našich skúseností a získavanie cennej spätnej väzby, čo nám umožní ďalej zlepšovať naše produkty a služby.