Filmy

System MODU-AL

System MODU-AL oferuje nowe sposoby zachowywania i czczenia zmarłych. Przynosi estetyczne i godne rozwiązanie, który jest mniej wymagający pod względem fnansowym niż obecnie używane groby i ściany urn. Zapewnia skuteczną rozbudowę cmentarza bez potrzeby posiadania ogromnych działek, których obecnie brakuje.

MODU-AL jest oferowany w pięciu kombinacjach:

  • Urna nagrobna
  • Grób urnowy
  • Model soliter
  • Kolumbarium
  • Urnowy dom

AMV przyklejona czcionka