Videá

Urnový systém MODU-AL

Systém MODU-AL Vám prináša nové možnosti uchovávania a uctievania zosnulých. Prináša estetické a dôstojné riešenie, ktoré je finančne menej náročné, ako v súčasnosti využívané hroby a urnové steny. Zaručuje efektívne rozširovanie cintorínov bez potreby enormného zastavania pozemkov, ktorých je dnes nedostatok.

Systém MODU-AL ponúkame v nasledovných typových riešeniach:

  • Schránka na hrob
  • Urnový hrob
  • Solitér
  • Kolumbárium
  • Urnový dom / hrobka

Rýchla montáž od AMV

Stavba kolumbária