Urnový systém
MODU-AL

Urnový systém MODU-AL predstavuje jedinečný, dôstojný spôsob uloženia pozostatkov zosnulých. Systém prináša nový pohľad na cintoríny a architektúru urnových hájov a urnových stien. Pomocou širokej ponuky produktov dokážeme využiť každé existujúce miesto alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne. Vaše požiadavky dokážeme zabezpečiť komplexne od návrhu, cez výrobu až po samotnú montáž. Samozrejmosťou je aj bohatá ponuka doplnkov a mobiliár ako parkové lavičky, osvetlenie, či smetné koše.

Produkty urnového systému MODU-AL

hroby_produkt

Urnový hrob

soliter_produkt

Solitér


urnové hroby urna kolumbárium kremácia krematórium

Urnový dom / hrobka

urnové hroby urna kolumbárium kremácia krematórium

Kolumbárium