Výhody systému

VZHĽAD

 • súčasný, jedinečný a estetický vzhľad s čistými línami
 • „urbanistické” riešenie
 • žiadne „nedokončené” hroby

PRIESTOR

 • nenáročné na priestor oproti „klasickým” hrobom
 • 10-násobné využitie priestoru

CENA

 • najekonomickejší systém na jednotku plochy
 • bez potreby investície do betonáže samotného objektu

BEZPEČNOSŤ

 • ochrana kamerovým systémom
 • každá bunka má vlastné čidlo

MODULARITA

 • systém ponúka širokú škálu možností v množstve miest na uskladnenie urien a v tvarovom usporiadaní
 • dokážeme náš produkt umiestniť do akéhokoľvek priestoru a odporučíme Vám najlepšie riešenie

ČAS + RÝCHLOSŤ + ČISTOTA

 • časovo nenáročná a čistá realizácia
 • rýchlosť výstavby do   72   hodín   (žiadne   stavenisko na niekoľko mesiacov)
 • bez betonáže samotného modulu (potrebné len vytvorenie betónového podkladu)

OBSTARÁVANIE

 • pri realizácii tohto systému našou firmou Vám ponúkame výhodné podmienky a spôsoby financovania

SERVIS

 • nenáročné na údržbu
 • vždy bez nežiadúcej buriny a neupravených hrobov
 • ponúkame servis nášho produktu za vopred dohodnutých podmienok

CERTIFIKÁCIA - ODPORÚČANIA

 • Cech kamenárov Slovenska
 • Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb
 • posudok statika
vyhody_2
KONIEC TAKÝMTO RIEŠENIAM !

Systém MODU-AL Vám prináša nové možnosti uchovávania a uctievania zosnulých. Prináša estetické a dôstojné riešenie, ktoré je finančne menej náročné, ako v súčasnosti využívané hroby a urnové steny. Zaručuje efektívne rozširovanie cintorínov bez potreby enormného zastavania pozemkov, ktorých je dnes nedostatok.