Urnový dom

Jednoduchá a pevná konštrukcia umožňuje vytvárať nespočetne množstvo kombinácií a veľkostí.
Vďaka tomu je možné uspokojiť všetky požiadavky zákazníkov.

Systém MODU-AL spĺňa pevnostné normy a jeho modularitou a variabilitou je možné poskladať originálne návrhy.