Prečo MODU-AL?

Urnový systém MODU-AL vytvorila slovenská spoločnosť AMV Slovakia, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov náhrobných doplnkov vo východnej Európe. Urnový systém prináša nový, dôstojný spôsob uloženia urien. Systém ponúka komplexné riešenie cintorínov využitím existujúcich miest a pomocou širokej škály doplnkov vytvára harmonické miesto posledného odpočinku. Prinášame úplne iný pohľad na cintoríny, než sme boli doposiaľ zvyknutí. Urnový systém je estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný a zároveň posúva cintorínsku architektúru na vyššiu úroveň.

Urnový systém ponúkame vo verzii STANDARD v nasledovných typových riešeniach:

urnovy-hrob-icon

Urnový hrob

Špeciálne/individuálne riešenia

Solitér

Kolumbárium

Dané produkty máme k dispozícii aj vo verzii BASIC (rozmery nápisných dosiek sú buď 30x30 cm, alebo 40x40 cm). Od verzie STANDARD sa líši tým, že nemá soklovú časť.

Ponúkané varianty urnového systému pozostávajú z hliníkových konštrukčných prvkov, ktoré sú obkladané prírodným kameňom alebo iným materiálom. Variabilita systému umožňuje vytvárať rôzne alternatívy pri tvorbe jednotlivých zoskupení a tvarov. Pomocou vizuálnych návrhov a skúsených architektov, dokážeme vytvoriť dôstojné a estetické miesto posledného odpočinku. Dokážeme vyhovieť aj tým najnáročnejším predstavám.

Urnový systém rieši všetky súčasné problémy na cintorínoch

Zmena životného štýlu a starostlivosť o hrobové miesta

- modulárny urnový systém, ktorý vyžaduje minimálnu starostlivosť a náklady zo strany pozostalých a maximálny výsledný efekt

Nedostatok miesta na pochovávanie

- pomocou modulárneho urnového systému dokážeme miesto na cintoríne využiť oveľa efektívnejšie, ako pri stavbe klasických hrobov

Usporiadanie hrobov v súčasnosti (bez „urbanistického plánu“)

- modulárny urnový systém poskytne estetický vzhľad, funkčnosť, čistotu línií, ľahký prístup k urnovému miestu a možnosť príjemne upraveného okolia

Finančná náročnosť

- modulárny urnový systém dokáže efektívne využiť miesto na existujúcich cintorínoch a z ekonomického hľadiska podstatne znížiť náklady na m2 v pomere 10:1 použiť m², tak ako treba