Ako to funguje

Segmenty

Konštrukcia je tvorená zo spájacích prvkov a hliníkových profilov. Ponúkané varianty pozostávajú z hliníkových konštrukčných prvkov, ktoré sú obkladané prírodným kameňom. Ide o vysokokvalitné materiály, ktoré si nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Variabilita systému umožňuje vytvárať rôzne alternatívy pri tvorbe jednotlivých zoskupení a tvarov.


Systém MODU-AL Vám prináša nové možnosti uchovávania a uctievania zosnulých. Prináša estetické a dôstojné riešenie, ktoré je finančne menej náročné, ako v súčasnosti využívané hroby a urnové steny. Zaručuje efektívne rozširovanie cintorínov bez potreby enormného zastavania pozemkov, ktorých je dnes nedostatok.

Rýchla montáž od AMV