Vizualizácie


p2a

Kompletné vizualizácie Slovensko MODU-AL

Realizácia systému MODU-AL je časovo a finančne výhodnejšia, ako náročná výstavba a betonáž kolumbárií. Modularita systému umožňuje vytvárať rôzne veľkosti a tvary zoskupení. Riešení je nespočetné množstvo.

Kompletné vizualizácie Česko MODU-AL

Vizualizácie urnových kolumbárií, ktoré sa nachádzajú naprieč Českou republikou. Tieto vizualizácie poskytujú detailný pohľad na architektonické riešenia a dizajn týchto pietnych miest.

MODUAL_POHREBNICTVO 21-9

Ostatné vizualizácie MODU-AL

Pohľad na architektonické riešenia urnových stien, kolumbárií alebo komplexných urnových hájov, ktoré sme vybudovali v okolitých štátoch.