Vizualizácie

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

Vizualizácia nového urnového cintorínu

Moderná a dôstojná nová urnová stena, urnový hrob, kolumbárium alebo dokonca komplexný urnový háj si mnoho samospráv nevie v rámci svojho cintorína predstaviť.

 

Mestá a samosprávy pociťujú rastúci záujem o pochovávanie do urnových stien. Mnohé z nich však zároveň bojujú s nedostatkom hrobových miest a nový urnový háj, kolumbárium alebo len urnovú stenu si nedokážu v rámci svojho cintorínu predstaviť.

 

Vizualizácia nového urnového cintorínu, je pre mestá a obce dôležitá. Citlivo vnímame problematiku a rozhodli sme sa v minulosti rozšíriť službu Modu-al pre mestá a obce o spracovanie vizualizácie cintorína na mieru.

 

Vizualizácia nového urnového cintorína, urnových hrobov alebo kolumbária uľahčuje porozumeniu problematiky a zároveň prekonáva aj pojmové bariéry. Vizualizáciu cintorína poskytujeme v zrozumiteľnom formáte. Klient tak vidí celý obraz a je informovaný na základe spracovania reálneho priestoru. Vizualizácia vychádza zo skutočných fotiek a rozmerov cintorína pred a po realizácií.

 

Pozrite si urnový háj z mesta Nové Zámky - TU

Viac vizualizácií nájdete na www.modeual.eu