Vizualizácia urnového cintorína – Kiskőrös

ZADANIE

.

Vizualizácia urnového cintorína - Kiskőrös

Navrhnúť a zvizualizovať priestor na cintoríne. Rozloha plochy je cca. 500 m². Náš návrh je realizovateľný v etapách. Návrh nie je architektonický projekt, ale predstavuje štúdiu a vizualizáciu odporúčaných prvkov.
Vizualizácia urnového cintorína - Kiskőrös
Nedostatok hrobových miest, málo času na údržbu cintorínov, ale aj ekologickejší prístup k pochovávaniu zosnulých. Tieto všetky atribúty priniesli zásadné zmeny. Každým rokom totiž narastá počet kremácii, a práve preto klasické hrobové miesta stále vo väčšej miere nahrádzajú urnové hroby a vznikajú tak veľké urnové háje, ktoré sa stávajú nie len dôstojným, ale aj moderným a estetickým miestom posledného odpočinku zosnulých.

Narastajúci záujem o kremácie zosnulých vo veľkej miere pociťujú aj samotné mestá a obce, ktoré by radi svoj voľný priestor na cintoríne prispôsobili zvyšujúcim sa požiadavkám. Častým problémom však je, že si urnový hrob, urnovú stenu, kolumbárium či dokonca komplexne vybavený urnový cintorín nevedia zástupcovia samosprávy na svojom cintoríne predstaviť.

Ideálnym riešením je naša vizualizácia, ktorá prináša reálny pohľad na to, ako by naše navrhnuté urnové produkty mohli na zvolenom mieste vyzerať. Na to, aby bol výsledný efekt, čo najlepší a najpríjemnejší je dôležité vypracovať kvalitný vizuálny návrh. Ten potom musí korešpondovať s daným miestom a požiadavkami klienta. Náš firemný grafik sa snaží vyhovieť aj tým najnáročnejším potrebám, prioritou je pre nás spokojnosť objednávateľa.
Vizualizácia urnového cintorína - Kiskőrös

urnové miesta v novom urnovom cintoríneNaše vizualizácie či už urnových stien, urnových hrobov, kolumbárií alebo urnových hájov dokážeme vhodne dotvoriť spolu s našim estetickým mobiliárom a vyhovujúcou zeleňou, čím vznikne naozaj unikátne miesto odpočinku a spomínania na zosnulých. Vizuálne návrhy vám pomôžu lepšie preniknúť do danej problematiky a získate  jasnú predstavu toho, čo by vám naša realizácia mohla priniesť.

Starostlivo pripravený vizuálny návrh od nášho grafika vám poskytneme v zrozumiteľnom a jasom formáte. Naša vizualizácia vychádza zo skutočných fotografií a rozmerov daného miesta na cintoríne. Súčasťou  nášho návrhu je porovnanie stavu pred a po realizácii projektu.

Pozrite si urnový háj z mesta Nové Zámky - TU

Viac vizualizácií na www.modual.eu

Inšpirácie nájdete aj na webovej stránke www.urnovyhaj.sk

urnová stena urnový háj urnové miesto urnový hrob kremácie krematórium spopolnenie urna cintorín kolumbárium

urnový urnove miesto urnovy hrob urna kolumbarium urnovy haj urnova hrobka cintorin urnova doska

VIZUALIZÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD

VIZUALIZÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD

NÁVRH PRIESTORU

PRVKY


1 x jednostranné kolumbárium s predelmi - 20 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
1 x jednostranné kolumbárium - 28 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
1 x jednostranné kolumbárium s predelmi - 20 buniek / bunky rozmerov 60 x 40 cm
1 x jednostranné kolumbárium - 20 buniek / bunky rozmerov 60 x 40 cm
1 x štvorstranný solitér - 40 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
3 x solitér LUXURY -12 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
2 x dvojstranný solitér - 6 buniek / bunky rozmerov 60 x 60 cm
1 x hromadný hrob
16 x urnový hrob - 2 bunky / bunky rozmerov 40 x 40 cm
15 x svietidlo ku chodníku
17 x lavička
2 x LED sviečkový modul
3 x váza vysoká

Zobraziť v PDF