Vizualizácia urnového cintorína – Wolow

ZADANIE

.

Vizualizácia urnového cintorína – Wolow

Navrhnúť priestor na cintoríne, ktorý je situovaný medzi výsadbou stromov. Rozloha plochy je cca. 2000 m². Nejde o architektonický projekt, predstavuje štúdiu a vizualizáciu odporúčaných prvkov.

Nedostatok hrobových miest


Málo času na údržbu cintorínov, taktiež aj ekologickejší prístup k pochovávaniu zosnulých. Všetky tieto atribúty priniesli zásadné zmeny. Každým rokom totiž narastá počet kremácii. Práve preto klasické hrobové miesta stále vo väčšej miere nahrádzajú urnové hroby. Vznikajú tak veľké urnové háje. Tie sa stávajú nie len dôstojným, ale okrem toho aj moderným a estetickým miestom posledného odpočinku zosnulých.

Narastajúci záujem o kremácie


Zvyšujúci sa záujem o kremáciu zosnulých vo veľkej miere pociťujú aj samotné mestá a obce. Tie by radi svoj voľný priestor na cintoríne prispôsobili zvyšujúcim sa požiadavkám. Častým problémom však je, že si urnový hrob, urnovú stenu, či dokonca komplexne vybavený urnový cintorín nevedia predstaviť.

Ideálnym riešením je vizualizácia, ktorá prináša reálny pohľad na to, ako by naše navrhnuté urnové produkty mohli v skutočnosti na zvolenom mieste vyzerať. Na to, aby bol výsledný efekt, čo najlepší a najpríjemnejší je dôležité vypracovať kvalitný vizuálny návrh. Ten musí korešpondovať jednak s daným miestom a požiadavkami klienta. Náš firemný grafik sa snaží vyhovieť aj tým najnáročnejším potrebám, prioritou je pre nás spokojnosť objednávateľa.

Naše návrhy


Či už urnových stien, urnových hrobov, kolumbárií alebo urnových hájov dokážeme vhodne dotvoriť. Pretože si pomôžeme si s našim estetickým mobiliárom a vyhovujúcou zeleňou, čím vznikne naozaj unikátne miesto odpočinku a spomínania na zosnulých. Vizuálne návrhy vám pomôžu lepšie preniknúť do danej problematiky. Vďaka tomu získate jasnú predstavu toho, čo by vám naša realizácia mohla priniesť.

Starostlivo pripravený vizuálny návrh od nášho grafika vám poskytneme v zrozumiteľnom a jasnom formáte. Naša vizualizácia však vychádza zo skutočných fotografií a rozmerov daného miesta na cintoríne. Súčasťou nášho návrhu je porovnanie stavu pred a po realizácii projektu.   Urnová stena, urnový háj urnové miesto urnový hrob, okrem toho kremácie krematórium spopolnenie urna cintorín kolumbárium. urnový urnove, miesto urnovy hrob urna kolumbarium urnovy haj urnova hrobka cintorin urnova doska

VIZUALIZÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD

VIZUALIZÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD

NÁVRH PRIESTORU

PRVKY10 x dvojstranné kolumbárium - 64 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
10 x jednostranné kolumbárium - 28 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
6 x solitér LUXURY - 12 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
10 x štvorstranný solitér - 40 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm
10 x urnový hrob - 2 bunky / bunky rozmerov 40 x 40 cm
10 x urnový hrob - 2 bunky / bunky rozmerov 60 x 40 cm
4 x spoločný hrob

2 x LED sviečkový modul
3 x modul na pálenie sviečok
5 x váza
42 x lavička
15 x svietidlo k ceste
34 x svietidlo ku chodníku

Zobraziť v PDF