MODU-AL SUSTAVSaznajte više...

Otkrijte prednosti
MODU-AL sustav


MODU-AL sustav donosi Vam nove mogućnosti čuvanja i održavanja ostataka Vaših umrlih. Donosi estetski i dostojanstveno izvedeno rješenje, koje je jeftinije od trenutno korištenih grobova i niša za urne. Jamči za efikasno širenje groblja, bez potrebe za ogromnim zauzimanjem prostora zemlje koje ionako nedostaje.

MODU-AL
Sustav

Predstavujeme Vám systém MODU-AL. Je to modulárny, estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný systém uchováva- nia pozostatkov zosnulých. V dnešnej dobe, kedy je miesta na cintorínoch nedostatok, prináša tento systém nové možnosti v rámci cintorínovej architektúry.

Realizácia systému MODU-AL je časovo a finančne výhodnejšia, ako náročná výstavba a betonáž kolumbárií. Modularita systému umožňuje vytvárať rôzne veľkosti a tvary zoskupení. Riešení je nespočetné množstvo. Systém MODU-AL je ponúkaný v piatich typových riešeniach:

schranka-na-hrob-icon

Nadgrobna niša

urnovy-hrob-icon

Grobnica za urne