SYSTÉM MODU-ALViac informácií...

Objavte výhody
systému MODU-AL


Systém MODU-AL Vám prináša nové možnosti uchovávania a uctievania zosnulých. Prináša estetické a dôstojné riešenie, ktoré je finančne menej náročné, ako v súčasnosti využívané hroby a urnové steny. Zaručuje efektívne rozširovanie cintorínov bez potreby enormného zastavania pozemkov, ktorých je dnes nedostatok.

Systém
MODU-AL

Predstavujeme Vám systém MODU-AL. Je to modulárny, estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný systém uchováva- nia pozostatkov zosnulých. V dnešnej dobe, kedy je miesta na cintorínoch nedostatok, prináša tento systém nové možnosti v rámci cintorínovej architektúry.

Realizácia systému MODU-AL je časovo a finančne výhodnejšia, ako náročná výstavba a betonáž kolumbárií. Modularita systému umožňuje vytvárať rôzne veľkosti a tvary zoskupení. Riešení je nespočetné množstvo. Systém MODU-AL je ponúkaný v piatich typových riešeniach:

schranka-na-hrob-icon

Schránka na hrob

urnovy-hrob-icon

Urnový hrob