Prícestná kaplnka alebo svätý za dedinou?

Predstavujeme nový produkt na trhu z kolekcie Urnového systému MODU-AL. Prícestná kaplnka, božie muky alebo svätý za dedinou. Existujú rôzne názvy pre tento typ stavby. Jej účelom bolo a je pripomínať určité udalosti v živote ľudí obce alebo mesta, kde je takýto objekt postavený. Tradične boli tieto kaplnky drevené alebo murované a stáli buď uprostred dediny, pri domoch, na krížnych, či výpadových cestách, alebo na hraniciach chotárov. My sme priniesli modernú alternatívu, v ktorej takisto môže byť uložená socha, obraz, prípadne vitráž daného výjavu. Konštrukcia nám umožňuje využiť osvetlenie objektu a ako obvykle pri našich produktoch, výstavba kaplnky je veľmi rýchla.