VÝSTAVBA NOVÉHO KOLUMBÁRIA V OBCI BAJČ

urnová stena kolumbárium krompachy urny kamenárstvo náhrobný kameň cintorín plavecký štvrtok

VÝSTAVBA NOVÉHO KOLUMBÁRIA V OBCI BAJČ

DÔSTOJNÉ MIESTO ODPOČINKU PRE NAŠICH BLÍZKYCH

V súčasnosti stúpa záujem ľudí o kremáciu svojich blízkych zosnulých. V cintorínoch po celom Slovensku i v zahraničí preto pribúdajú urnové steny, tzv. kolumbáriá. Takéto dôstojné miesto posledného odpočinku vzniklo v spolupráci s firmou AMV Slovakia a ich systémom MODU-AL aj v našej obci.

urnová stena kolumbárium krompachy urny kamenárstvo náhrobný kameň cintorín plavecký štvrtok

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že v obci Bajč sa môžu pochváliť významným a dlho očakávaným projektom, ktorý prinesie novú úroveň úcty a starostlivosti o pamiatku zosnulých. Toto moderné zariadenie je významným krokom vpred v oblasti cintorínskych služieb a poskytne našim obyvateľom dôstojné miesto pre ukladanie urny s popolom ich zosnulých blízkych.

Moderné a estetické riešenie

Nové kolumbárium je výsledkom starostlivého plánovania a dizajnu, ktorý spája estetiku s praktickosťou. Jeho architektonický návrh je ladený tak, aby harmonicky zapadol do okolitého prostredia a poskytol návštevníkom príjemnú a pokojnú atmosféru. Použité materiály sú odolné a kvalitné, čo zaručuje dlhodobú životnosť objektu. V kolumbáriu je k dispozícii 20 schránok na uloženie urny, pričom každá schránka je esteticky označená menom zosnulého, dátumom narodenia a úmrtia. Po oboch stranách kolumbária sú dva mobiliáre – jeden na sviečky a druhý na kvety. Schránky sú ľahko prístupné pre rodinných príslušníkov a návštevníkov, čo umožňuje jednoduchú a dôstojnú starostlivosť o miesta posledného odpočinku.

Ekologické a udržateľné riešenie

Výstavba kolumbária je nielen praktickým, ale aj ekologickým riešením. Na rozdiel od klasických hrobov zaberá kolumbárium menej miesta a umožňuje lepšie využitie priestoru cintorína.

Týmto spôsobom prispievame k efektívnemu využívaniu dostupnej plochy na cintoríne a podporujeme udržateľný rozvoj našej obce.