Vizualizácia urnového cintorína – Bánovce nad Bebravou

ZADANIE

.

Vytvoriť 160 buniek v priestore cintorína.

Umiestnenie kolumbária v blízkosti plota susediaceho s areálom technických služieb.

Zámerom je aj prekryť, resp. vybudovať vizuálnu bariéru medzi cintorínom a areálom technických služieb.

Pôvodný plot v tejto časti môže byť zanechaný alebo úplne odstránený.

PÔVODNÝ STAV

POHĽAD 1

VIZUALIZÁCIA

POHĽAD 1

PÔVODNÝ STAV

POHĽAD 2

VIZUALIZÁCIA

POHĽAD 2

NÁVRH PRIESTORU

PRVKY

NÁVRH KOLUMBÁRIOVEJ ZOSTAVY PRVKY

4 kolumbáriá - každé s počtom 40 buniek / bunky rozmerov 40 x 40 cm

4 paravány - pred každým je možné urobiť výsadbu vhodnej dreviny

4 lavičky

V návrhu sa počíta s terénnymi úpravami a dobudovaním chodníka. Odporúčame ku každému modulu urobiť vývod elektrického kábla.

Zobraziť v PDF