Centrálne pohrebisko pre 100 urien

Často sa stretávame s otázkou zo strany samospráv, ako naložiť s urnou v prípade, že si ju pozostalí nevedia alebo nemôžu prebrať. Nie je to len prípad, že samospráva potrebuje nízkonákladovo uložiť popol v urnovej schránke alebo zosnulý už nemá žiadnych pozostalých, ktorí by sa o hrob starali. Čoraz viac ľudí požaduje ekonomické a bezproblémové riešenie pochovania, pretože nie každý má potrebu honosného a cenovo náročného riešenia.

Každý zosnulý si však zaslúži dôstojné miesto posledného odpočinku a na tom sa asi zhodneme.

Na trh prichádzame s konceptom spoločného centralizovaného urnového hrobu. Je to cenovo dostupná alternatíva na pochovávanie pozostatkov zosnulých, v tomto prípade popola v urnovej schránke. Na centrálne pohrebisko je možné umiestniť až 100 mien a dá sa doň vložiť 100 urien. Vznikne tak dôstojné a elegantné miesto. Toto riešenie je mimoriadne trvácne a viac-menej bezúdržbové. V časoch, keď sa cintoríny trápia s nedostatkom miesta, je veľmi efektívne vytvoriť centrálne pohrebisko, ktoré vyžaduje minimálne náklady na prevádzku.