Ďalší úspešný projekt v obci Zavar

 

V obci Zavar sme odovzdali nové dielo – urnovú stenu, ktorá je výsledkom našej práce a zmyslu pre dôstojné uctenie si pamiatky zosnulých. Tento projekt je pre občanov obce významným krokom smerom k modernizácii a skvalitneniu pietnych miest, čím sa stáva dôležitou súčasťou ich kultúrneho a duchovného života.

Urnová stena, ktorú sme vyrobili a inštalovali, je navrhnutá tak, aby spĺňala najvyššie estetické a funkčné štandardy. Poskytuje priestor pre urny a zároveň vytvára dôstojné miesto na spomienku a modlitbu. Naše dielo je symbolom úcty, ktorú prejavujeme zosnulým, a miestom, kde ich blízki môžu nájsť pokoj a tiché rozjímanie.

Po dokončení a odovzdaní urnovej steny sa v obci Zavar uskutočnilo slávnostné požehnanie tohto diela. Táto ceremónia bola emotívnym momentom pre všetkých prítomných, ktorí mohli vidieť, ako sa sen o modernom a dôstojnom pietnom mieste stal realitou. Požehnanie diela podčiarklo jeho duchovný význam.

Na záver by sme sa chceli poďakovať za príležitosť byť súčasťou tohto významného projektu. Sme hrdí, že sme mohli prispieť k vytvoreniu miesta, ktoré bude slúžiť ako trvalá spomienka na tých, ktorí nás opustili. Veríme, že naša práca prinesie občanom obce Zavar pokoj a útechu v ťažkých chvíľach a stane sa dôstojným miestom na uctenie si pamiatky zosnulých.