Systém MODU-AL

Urnový systém MODU-AL zabezpečuje estetický, konštrukčne a ekonomicky výhodný spôsob uchovávania urien s pozostatkami zosnulých.

V súčasnosti, pri nedostatku miesta na existujúcich cintorínoch, ponúka nové možnosti napredovania v rámci cintorínskej architektúry.

Systém MODU-AL je časovo, finančne a stavebne menej náročný ako doterajšia výstavba a betonáž kolumbárií. Dôležitý je aj výsledný estetický vzhľad a ľahká manipulácia s urnovými modulmi.

Modularita a variabilita systému umožňuje vytvárať množstvo variácií pri tvorbe jednotlivých zoskupení a tvarov „šitých na mieru“ pre ten ktorý cintorín.

Systém MODU-AL ponúkame v nasledovných typových riešeniach:

! NOVINKA !

  • ku každej urnovej jednotke je privedená elektrina
  • elektrické lampášiky môžu neustále svietiť
  • ovládanie a kontrola svietenia lampášika je možná cez mobilný telefón
  • kamerový systém monitoruje bezpečnosť urnových miest
  • možnosť predplatenie elektrickej energie
  • možnosť poistenia urnového miesta

Väčšinu z týchto typových riešení je možné rozšíriť a modifikovať podľa potrieb zákazníka.

AKO FUNGUJE SYSTÉM MODU-AL