Vizualizácia urnového cintorína – Košice – Myslava

ZADANIE

.

Vytvoriť návrh zostáv kolumbárií osadených na dvoch miestach v okolí domu smútku.

PÔVODNÝ STAV

POHĽAD 1

VIZUALIZÁCIA

POHĽAD 1

PÔVODNÝ STAV

POHĽAD 2

VIZUALIZÁCIA

POHĽAD 2

NÁVRH PRIESTORU

PRVKY


STENA 1 / NÁVRH 1
3 kolumbáriá: 1. 12 buniek 60 x 40 cm 2. 16 buniek 60 x 40 cm 3. 20 buniek 60 x 40 cm

STENA 1 / NÁVRH 2

3 kolumbáriá: 1. 18 buniek 40 x 40 cm 2. 24 buniek 40 x 40 cm 3. 30 buniek 40 x 40 cm

STENA 2 1 kolumbárium - 15 buniek 60 x 40 cm s predelmi

Zobraziť v PDF