Sokolovce

ZADANIE

.

Vytvoriť návrh zostáv hrobov, urnových domov, kolumbáriovej steny a mobiliáru osadených na mieste pri dome smútku.

PÔVODNÝ STAV

POHĽAD 1

VIZUALIZÁCIA

POHĽAD 1

PÔVODNÝ STAV

POHĽAD 2

VIZUALIZÁCIA

POHĽAD 2

VIZUALIZÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD

VIZUALIZÁCIA

CELKOVÝ POHĽAD

NÁVRH PRIESTORU

PRVKY

NÁVRH PRIESTORU PRVKY

1. FÁZA 1 jednostranné kolumbárium s 2 predelmi rozdelené na 3 sekcie / bunky rozmerov 40 x 60 cm 1. sekcia 25 buniek 2. sekcia 30 buniek 3. sekcia 25 buniek 4 hroby - každý s počtom 2 bunky / bunky rozmerov 40 x 60 cm 2 lavičky 1 sviečkový modul 2 vázy vysoké 1 smetný kôš 1 lampa vysoká

ZVYŠNÝ PRIESTOR
4 urnové domy - každý s počtom 36 buniek / bunky rozmerov 60 x 60 cm 86 hrobov - každý s počtom 2 bunky / bunky rozmerov 40 x 60 cm 8 lavičiek 10 sviečkových modulov 7 váz vysokých 4 smetné kôše 4 lampy nízke 1 lampa vysoká

Zobraziť v PDF