Nezabudnite využiť druhé kolo pre získanie dotácie!

Program dotácií na urnový systém MODU-AL v období 2021-2022
Viac informácií o možnosti získania dotácie: https://modual.eu/…/2021/06/MODUAL_DOTACIA_A4_jun-2021.pdf
DOTÁCIA na vybudovanie urnových stien umožňuje riešiť vážnosť situácie a dáva možnosť vybudovať dôstojný urnový háj, urnovú stenu alebo celý cintorín. Výzva na podávanie žiadostí je časovo obmedzená.
Výstavba urnových stien formou systému MODU-AL je v súčasnosti najefektívnejším riešením. Čas dodania sa pohybuje v závislosti od veľkosti diela, spravidla do 4 mesiacov od objednania a inštalácia v zásade neprekračuje 1 deň!