POLIČKOVÉ RIEŠENIA V KOLUMBÁRIÁCH: PREČO JE DÔLEŽITÉ ZVÁŽIŤ MOŽNOSTI?

POLIČKOVÉ RIEŠENIA V KOLUMBÁRIÁCH

PREČO JE DÔLEŽITÉ ZVÁŽIŤ MOŽNOSTI?

 

V reakcii na opakované žiadosti našich klientov prichádzame s novinkou – urnovými stenami s poličkami.

Napriek tomu, že sme dlhé roky zastávali názor, že tento typ riešenia nie je estetický, rozhodli sme sa vyhovieť požiadavkám našich zákazníkov.

 


 

Kolumbária často ponúkajú len malý priestor – poličku – na uctenie pamiatky zosnulých.

Zákazníkmi dopytované police a ich použitie v kolumbáriu je však rozporuplné, a to z hľadiska estetiky a najmä bezpečnosti.

Prečo je to tak?
Používanie policového usporiadania môže zvýšiť riziko pádu alebo požiaru, ak sú na policiach umiestnené horľavé predmety alebo ak sú policové jednotky nestabilné. Z praxe nám vychádza, že horenie sviečok alebo iných horľavých dekorácií zapálilo materiály na policiach, čo vyvolalo požiar. Kahance, často prevrátené vetrom, spôsobujú roztavenie vosku a potenciálne nebezpečenstvo požiaru.

Okrem toho dekorácie ako:
– kvety,
– vázy,
– kahance,
môžu byť poškodené vetrom alebo vandalizmom, čo zvyšuje náklady na údržbu a starostlivosť zo strany správcov cintorínov.

 


   

 

• Použitie policového usporiadania môže vytvárať neestetický dojem a obmedzovať priestor v kolumbáriu. Preto sme sa v MODU-AL rozhodli pre jednoduchý a čistý dizajn bez rušivých prvkov.

• Po rozhovoroch so správcami cintorínov a starostami obcí sme sa rozhodli poskytnúť našim zákazníkom možnosť policového riešenia, ktoré je však navrhnuté v súlade s dizajnom našich kolumbárií. Tieto police sú navrhnuté s čistými líniami a jemným sklom, čo dáva zmysel z hľadiska estetiky a funkčnosti.

 


 

Urnové steny s poličkami tak teraz nájdete v našej ponuke, pričom sme sa snažili zachovať čo najvyššiu úroveň estetiky a kvality. Sme presvedčení, že týmto riešením prinesieme našim zákazníkom spokojnosť pri uctení si pamiatky svojich blízkych.