Urnová stena v interiéri?

V Spišskej Sobote to vyriešili takto!
V Spišskej Sobote prišli s pilotným projektom výstavby kolumbária. Kvôli zástavbe a cestnej infraštruktúre v okolí cintorína už nie je možné ho ďalej rozširovať. Museli pristúpiť ku kremáciám a tým pádom k výstavbe kolumbária. Jediné možné miesto bolo v interiéri stavby, ktorá sa nachádzala na cintoríne a prešla rekonštrukciou. Tento projekt ukazuje univerzálne využitie Urnového systému MODU-AL.
Pozrite si reportáž Televízie Poprad: https://www.youtube.com/watch?v=CZntzSgzYCc