Urnový háj ako záhrada

Na začiatku bola nevyužitá plocha so zanedbaným trávnikom a zničenými chodníkmi. Postupne sa tento priestor premenil na estetický park bez vizuálneho chaosu a s logickým rozmiestnením prvkov.
Ako každá záhrada, či park naberá počas roka na farbách a intenzite, tak aj vzhľad urnového hája Dominum sa bude meniť vďaka flóre vysadenej v záhonoch a vďaka stromom, ktoré budú vytvárať tieň. Aj pozostalí si chcú pripomenúť svojich blízkych zosnulých na mieste, ktoré pôsobí príjemne a poskytuje tieň a osvieženie.