Na Morave pribudla ďalšia vydarená realizácia

urnove miesto urnovy hrob urnova stena urna spopolnenie kremacia krematorium

Vizualizácia pre moravskú obec Dubňany.

Z moravskej obce Dubňany sme dostali požiadavku na vyplnenie nevyužitého priestoru popri oplotení cintorína.

Vytvorených bolo viacero vizualizácií, ktoré dopomohli k dotvoreniu predstavy a dosiahnutiu finálnej podoby priestoru.

Tešíme sa z dobre vykonanej práce a veríme, že urnové steny budú slúžiť k spokojnosti.

 

 

Architektúra urnových miest MODU-AL vytvára nový pohľad na cintorín. Vnímame za veľmi dôležité,  aby sa mestá a obce mohli pozrieť pred začatím stavieb komplexne na svoj cintorín.

Naše vizualizácie pomáhajú mestám a obciam reálne vidieť využitie priestoru cintorína. Vizualizácia cintorínu je komplexná a dáva odpoveď na to, ako po zrealizovaní urnových stien, cintorín naberie nový vizuál.

Hlavným účelom vizualizácie je zlepšiť porozumenie a vnímanie potenciálu každého cintorínu, ktoré by inak bolo ťažké pochopiť alebo interpretovať prostredníctvom textu alebo slovne. Vizuálnym znázornením možno ľahšie rozpoznať využitie priestoru cintorínu.

Vizualizácia pre moravskú obec Dubňany

Viac našich vizualizácií nájdete na https://modual.eu/galeria/vizualizacie/ alebo Urnový háj Slovensko