Kombinácia

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

Vizualizácia urnového cintorína – Budapešť

Návrh niekoľkých dostupných plôch na cintoríne.

Poprad

Návrh osadenia kolumbárií a solitérov na niekoľkých plochách cintorína.

Šaľa

Návrh priestorov pri dome smútku, kde je plánovaná úprava zelene. Rozlohy plôch sú cca. 260 m2 a 75 m2.

Žilina_Nový cintorín

Návrh rôznych priestorov na cintoríne, ktoré už neumožňujú umiestniť na nich klasické hroby.

Šamorín

Návrh rôznych priestorov na cintoríne.

Dubnica nad Váhom

Návrh rôznych priestorov na cintoríne.

Partizánske

Návrh rôznych priestorov na cintoríne.

Piešťany_Žilinská

Návrh rôznych priestorov na cintoríne.

Senec_Bratislavská

Návrh niekoľkých priestorov na už plne vyťaženom cintoríne.

Topoľčianky

Návrh rôznych priestorov na cintoríne.

Sebechleby

Návrh osadenia konštrukcie do vopred vybudovanej niky na cintoríne.