Médiá

1. februára 2021

Hovorilo sa o nás

Dňa 31. januára bola odvysielaná reportáž na televízií Markíza, kde v spojitosti s aktuálnou pandemickou situáciou a vysokým počtom úmrtí bol spomenutý aj Urnový háj v […]
23. septembra 2020

Počet kremácií stále viac prevyšuje počet pohrebov

V tomto článku sa dočítate o verejnej súťaži na vybudovanie urnového hája v meste Nové Zámky. Ponuky podali dvaja uchádzači. Komisia odporučila podpísať zmluvu o vybudovaní […]
28. apríla 2020

Trend v pochovávaní sa na Slovensku postupne mení

https://www.teraz.sk/slovensko/trend-v-pochovavani-sa-na-slovensku-po/427413-clanok.html
28. apríla 2020

Nedostatok miesta na cintorínoch komplikuje situáciu

https://www.noviny.sk/slovensko/384505-mesta-maju-problem-s-pochovavanim-ludi-nedostatok-miesta-komplikuje-situaciu