Dôstojný cintorín a urnový háj sú vizitkou obce

Klasické, pomníkmi preplnené cintoríny postupne nahrádzajú ekologickejšie a estetickejšie varianty. Súčasným trendom, ktorý je odpoveďou aj na narastajúci počet kremácií, nedostatok miest na cintoríne či na veľké množstvo odpadu, je budovanie urnových hájov a kolumbárii (urnových stien). Práve tie by mali byť v súlade s prírodou a ochranou životného prostredia.

Ako jeden z najväčších výrobcov náhrobných doplnkov vám ponúkame unikátne riešenie, ktoré posunie súčasný stav vášho cintorína na vyššiu, praktickejšiu úroveň a zároveň vám vyrieši aj viaceré problémy.

Dovoľte nám predstaviť vám Urnový systém MODU-AL, ktorý je časovo aj finančne výhodnejší ako náročná betonáž urnových stien. Modularita systému umožňuje vytvárať rôzne veľkosti a tvary zoskupení. Vybrať si môžete až z piatich typových riešení: urnová schránka, urnový hrob, solitér, kolumbáriumurnový dom. Ponúkané varianty pozostávajú z hliníkových konštrukčných prvkov, ktoré sú obkladané prírodným kameňom. Ide o vysokokvalitné materiály, ktoré nevyžadujú takmer žiadnu údržbu.

Na dotvorenie harmonicky pôsobiaceho cintorína máme pre vás okrem jednotlivých komponentov urnového systému aj komplexnú ponuku kvalitných doplnkov a bohatý mobiliár. Vďaka vopred pripraveným vizuálnym návrhom, dokážeme vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám. Dokážeme využiť každé existujúce miesto na cintoríne alebo splníme vašu predstavu o novom, dôstojnom a elegantnom cintoríne. Nový cintorín vám navrhneme a zrealizujeme komplexne. Ukážky návrhov cintorínov si môžete pozrieť v našej fotogalérii https://modual.eu/galeria/fotogaleria/.

V prípade, že vás zaujal náš unikátny Urnový systém MODU-AL, nás neváhajte kontaktovať.