Kremácia verzus pochovávanie do zeme

Viaceré faktory ako nedostatok času, zmena životného štýlu, rozdielne nároky ľudí postupne menia roky zaužívanú formou pochovávania zosnulých. Čoraz širšia verejnosť dáva namiesto pochovávaniu do zeme prednosť kremáciám zosnulých. Toto tvrdenie potvrdzujú aj viaceré krematória či správcovia cintorínov, ktorí musia každoročný nárast počtu kremácii postupne stále intenzívnejšie riešiť. Dá sa pritom predpokladať, že spopolnenia zosnulých v budúcnosti vo veľkej miere nahradí tradičné pochovávanie zosnulých do zeme. Dôležité je byť pripravený a riešiť túto situáciu včas. My vám ponúkame ideálne riešenie, ktoré vytvorí skutočne dôstojné a harmonické miesto posledného odpočinku v súlade s prírodou. Predstavujeme vám Urnový systém MODU-AL. Jeho jednotlivé produktové riešenia nie len že výrazným spôsobom vyriešia problém s dôstojným ukladaním urien na akomkoľvek priestore, ale zároveň aj posunú estetiku vášho cintorína na vyššiu úroveň. Pozrite si naše video, v ktorom sa dozviete viac o súčasnej situácii v rámci pochovávania zosnulých.

Urnový systém MODU-AL  prináša úplne nový pohľad na cintoríny na aký ste boli doteraz zvyknutí. Ide o estetický, konštrukčne a výhodný spôsobom uloženia urien s pozostatkami zosnulých. Urnový systém pozostáva z  typových riešení: – Schránka na hrob – Urnový hrob – Solitér – Kolumbárium/ urnová stena – Urnový dom.  Pomocou širokej ponuky dokážeme využiť každé voľné miesto na cintoríne alebo splníme vaše predstavy o novom urnovom cintoríne, ktorý dokážeme zabezpečiť komplexne od návrh, výrobu až po samotnú montáž. Pretože dôstojný cintorín je vizitkou obce.

Sledujte nás na Facebooku https://www.facebook.com/systemmodual/

Sledujte nás na Instagrame https://https://www.instagram.com/urnovy_system_modu_al/