do 100 m2

Kompletné vizualizácie systému MODU-AL

urnové hroby urna kolumbárium kremácia krematórium

Vizualizácia urnového cintorína Sviadnov CZ

Vizualizácia urnového cintorína – Senec

Vizualizácia urnového cintorína – Praha Olšanské hřbitovy

Vizualizácia urnového cintorína – Praha Olšanské hřbitovy CZ

Vizualizácia urnového cintorína Úľany nad Žitavou urnové miesto

Vizualizácia urnového cintorína – Úľany nad Žitavou

Vizualizácia urnového cintorína Liesek urnové miesto

Vizualizácia urnového cintorína – Liesek

urnové miesto urnový hrob urna cintorin

Vizualizácia urnového cintorína – Zohor

Návrh a vizualizácia priestoru na cintoríne v blízkosti domu smútku, kde sú momentálne vysadené rôzne rastliny. V návrhu sa ráta s využitím lavičiek, ktoré sú osadené na riešenej ploche. Rozloha plochy je cca. 100 m². Návrh je realizovateľný v etapách

Vizualizácia urnového cintorína – Dražovce

Navrh a vizualízácia priestoru na cintoríne, ktorý sa nachádza na najvyššej terase v oblasti. Rozloha plochy je cca. 85 m². Návrh je realizovateľný v etapách.

Vizualizácia urnového cintorína – Březolupy

Návrh priestoru pri stenách márnice.

Vizualizácia urnového cintorína – Svitany 3

Návrh priestoru pri vstupe na cintorín. Rozloha plochy je cca. 40 m2.

Vizualizácia urnového cintorína – Veľký Krtíš

Návrh priestoru pri vstupe na cintorín s možnosťou budúceho rozšírenia zóny. Rozloha plochy je cca. 100 m².

Vizualizácia urnového cintorína – Vinohrady nad Váhom

Návrh priestou na cintoríne, ktorý lemuje príjazdovú cestu. Rozloha plochy je cca. 45 m².

SK_Krompachy

Návrh osadenia urnovej steny na ploche cca 100 m2.

HU_Debrecín

Návrh osadenia produktov MODU-AL na dvoch priestoroch. Prvý s rozlohou cca.100 m2 a druhý priestor je stena domu smútku.

SK_Močenok_Dolný cintorín

Návrh osadenia kolumbárií na ploche 25 m2.

SK_Močenok_Horný cintorín

Návrh osadenia kolumbárií a solitérov na ploche 25 m2.

Trebišov

Návrh osadenia kolumbárií na už existujúce podstavce.

Žilina_Vranie

Návrh priestoru na cintoríne pozdĺž chodníka v blízkosti strmého svahu. Rozloha plochy je cca. 10 m2.

Žilina_Starý cintorín

Návrh priestoru na cintoríne v blízkosti domu smútku. Rozloha plochy je cca. 16 m2.

Žilina_Mojšova Lúčka

Návrh priestorov na cintoríne, na ktorých už nie je možné umiestniť klasické hroby. Rozloha plôch je cca 45 m2.

Žilina_Bytčica

Návrh priestoru na cintoríne pri vstupe na cintorín. Rozloha plochy je cca 8 m2.

Hurbanovo

Návrh priestoru na cintoríne pri dome smútku. Rozloha plochy je cca 100 m2.

Piešťany_Bratislavská

Návrh priestoru na cintoríne v oblasti výsadby okrasných stromov. Rozloha priestoru cca 100 m2.

Nivnice

Návrh priestoru medzi domom smútku a hrobovými miestami. Rozloha plochy cca 80 m2.

Senec_Boldocká

Návrh priestoru na cintoríne. Rozloha plochy cca 56 m2.

Jelšovce

Návrh priestoru na cintoríne. Rozloha plochy cca 54 m2.

Silůvky

Návrh priestoru pri oplotení cintorína. Rozloha plochy cca 60 m2.

Bílovice

Návrh plochy s rozlohou cca 96 m2.

Dubňany

Návrh plochy pri oplotení cintorína. Rozloha plochy cca 50 m2.

Jelenia Góra

Návrh urnového domu na pôvodnom betónovom základe. Rozloha priestoru cca 50 m2.

Borcs

Návrh urnových prefabrikovaných solitérov pred domom smútku. Rozloha priestoru cca 18 m2

Chvalkovice

Návrh priestoru popri oplotení cintorína. Rozloha plochy cca 10 m2.

Milovice

Návrh priestoru v mieste bývalej márnice. Rozloha plochy cca 20 m2.

Strzegom

Návrh priestoru pri cintoríne

Bojkovice

Vytvoriť návrh priestoru pri stene domu smútku. Rozloha plochy cca 33 m2.

Pärnu

Návrh priestoru pri dome smútku s rozlohou cca 30 m2.

Zlaté Moravce

Návrh priestoru s rozlohou cca 65 m2 pri plote cintorína. Zobraziť viac